SpaceX lupaa paljon, mutta toimittaa enemmän - Haastattelussa Marko Kokkonen

Markkinointi­blogi

Kun Helsingin Ullanlinnassa toimistoa pitävä Marko Kokkonen kuvailee luotsaamaansa Fulmoren SpaceX-tiimiä, käy selväksi, että kyseessä on eräänlainen luokan priimus. “ Asiakkaiden viime kuussa antama yleisarvosana oli 9.75”, Marko toteaa vaatimattomasti.

Nykyisen kehitystiimimallin tavoitteena on entistä asiantuntevampi ja henkilökohtaisempi palvelu ilman turhaa byrokratiaa. Tavoitteet ovat myös toteutuneet. “Ollaan saatu paljon hyvää palautetta. Kun tuotannosta vastaa alusta loppuun yksi kompakti porukka, pystytään työskentelemään kokonaisvaltaisesti – ei katsota vain yksittäisiä toimenpiteitä, vaan aina asiakkuutta kokonaisuutena.”

Erinomainen asiakastuntemus on kehitystiimin etujen kivijalka. “Kun jokainen tuntee asiakkaat ja tietää, mitkä ovat heidän toiveensa ja tavoitteensa, kukin pystyy viemään asioita eteenpäin itsenäisesti. Ei tartte käestää.” Autonomisuus ja vastuunkanto ovat samalla lisääntyneet, jolloin tiimin jäsenten vahvuudet pääsevät parhaiten käyttöön.

Ihan pipona kauppaa

SpaceX loistaa etenkin liidien tuotannossa ja hoivaamisessa sekä asiakkuuksien jälkihoidossa. “Meidän tiimi tekee ennen kaikkea asiakkaalle paljon lisää kauppaa. Lisäksi me löydetään usein asiakkaalle uusia ideoita ja suuntia markkinointiin – kehitetään asiakkaan toimintaa yli senkin, mitä on alun perin luvattu.” Tiimissä on kattavasti erilaista osaamista: ainoastaan videotuotantoon joudutaan lainaamaan tekijää muualta.

Määrätietoinen suunnittelu ja tehokas dokumentointi ovat Markon mukaan tiimin menestyksen takana. “Me mieluummin tehdään asiat kerralla maaliin kuin paikkaillaan jälkikäteen.” Pyritään toimittamaan asiakkaalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa priimaa, ja hoitamaan työt suhteellisen vähäisillä vedoskierroksilla."

Tiimin koon takia toiminta pysyy mukautumiskykyisenä. “Suunnitelmat ovat hyvä pohja tekemiselle, ja säännöllisesti päivitetyllä master-dokumentilla asiakaskin pysyy hyvin kärryillä. Ketteryys tekemisessä on kuitenkin kaiken ydin.”

“Sellainen työ on parasta, jossa on mahdollisuus oppia ja kehittyä”

“Minne haluan päästä? Miten pääsen perille? Mistä tietää olevansa perillä?” Asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämiseen suhtaudutaan määrätietoisesti. “Me ollaan tehty oppimissopimukset jokaiselle. On käyty läpi missä kukin haluaa osaamisessaan olla, ja miten firma voi tätä kehitystä tukea.” Oppimisen suunta määräytyy tiimiläisten ammatillisten kiinnostuksenkohteiden perusteella.

“Esimerkiksi meidän koodari on halunnut kehittää Wordpress-osaamistaan, niin siihen on ratkaisut haettu. Sisällöntuottaja Eija halusi kehittyä Facebook- ja Google-mainonnassa, ja tämäkin on tietysti mahdollistunut.” Tiimillä on myös yhteisiä laajempia teemoja, joihin keskitytään aina yhden kvartaalin ajan lukien, keskustellen ja kokeillen.

“Fulmoren tiimit ovat pieniä, joten niiden jäsenet oppivat helposti toistensa vahvuudet ja heikkoudet. Tiimin kokonaisosaamista pystytään kehittämään johdonmukaisesti sisältäpäin”, Marko pohtii.

Tiimiläisten elämäntilanteisiin sopivat työnteon tavat

“Kun asiakas on tyytyväinen, on helppo lähteä mukavalla fiiliksellä himaan ja tulla rentoilun jälkeen taas töihin”, Marko kertoo. Työn ja vapaa-ajan raamit on saatu yhteisillä pelisäännöillä järjesteltyä oman porukan elämäntilanteisiin sopivaksi.

“Kolmella tiimin jäsenistä on lapsia, joten meillä toimii se, että päivän aikana työskennellään täysillä, ja sitten jätetään työt työpaikalle.” Hyvällä suunnittelulla ja tehokkuudella päästään myös siihen, että sairaana tai lapsen sairastaessa ei tarvitse työskennellä kotisohvalta. “Tietty huolettomuus arjessa. Ei meidän tarvitse pelätä, että tämä torni kaatuisi jos yksi on hetken pois.”

Yhteistyöstä voimaa arkeen

Marko kuvailee toimivan ryhmädynamiikan perustaksi tasavertaisuutta tiimin jäsenten kesken. Kehityspäälliköllä itsellään on lopullinen vastuu tuloksista, mutta pienemmissä projekteissa vetovastuussa on usein se, joka tuntee kokonaisuuden parhaiten.

Yhteistyöllä on selvitty myös eteen tulevista vaikeuksista. “Joskus on esimerkiksi sattunut kohdalle hankalampi projekti, jossa asiat on venähtäneet ja asiakas ollut tyytymätön. Silloin me on tehty peliliikkeitä ja saatu asiat hyvälle tolalle ja tavoitteita kiinni. Lopulta tämäkin asiakas totesi lopputuloksen ylittäneen odotukset.”

Eräs tiimeissä tapahtuvan tuotannon etu on se, että yksittäisen jäsenen on mahdollista nähdä oman työnsä merkitys hyvin konkreettisesti. Tiimeissä keskitytään asiakkuuksien kokonaisvaltaiseen kehittymiseen, ja käydään säännöllisesti läpi sitä, millaisia tuloksia on saatu.

“Esimerkiksi, jos olet kirjoittanut ja taittanut oppaan sisältömarkkinointikampanjaan, pystytään näkemään että sillä ollaan saatu asiakkaalle vaikkapa 150 uutta markkinointivalmista liidiä – ja niiden joukosta on markkinoinnin automaatiolla saatu vielä oikein kivasti myyntiliidejäkin.”

Todistus vääränään kymppejä

Tiimeittäin järjestetty kehitysmalli on koettu motivoivaksi ja palkitsevaksi. Asiakaspalaute on parantunut entisestään. “Kyllä kun kymppejä tulee asiakkaalta, niin se aiheuttaa eniten iloa. Jos tulee ysi, mietitään mitä voitaisiin parantaa.”

Hyvistä tuloksista seuraa myös palkintoja, ja onnistumisista palkitaan koko tiimiä. Tuloksiin perustuvien palkintojen lisäksi firman kuukausittain järjestettävillä Kivapäivillä päästään rentoutumaan koko Fulmoren porukalla, ja vuoden 2017 pikkujoulut vietettiin tällä kertaa Roomassa. “Siinä on saatu tehdä aika paljon ja aika hyvää työtä, että on mahdollista lähteä 20 hengen voimin Italiaan neljäksi päiväksi,” Marko kehaisee.

Kehityspäällikkö itse nostaa lempiasioikseen tiimin jäsenten yhteenhitsautumisen sekä luottamuksen. “Jokainen hoitaa oman tonttinsa hemmetin hyvin, ja kaikki tuntevat toistensa vahvuudet ja työtavat,” Marko kiittää. “Tiimissä kukin saa olla oma itsensä.”