Tietotiheässä työssä tiimi on pienin mahdollinen tulosyksikkö

Markkinointi­blogi

Yksilökeskeinen sankarimyytti on tapettava

Vt. toimitusjohtaja Samuli Korpinen listaa useita syitä sille, miksi Fulmorella uskotaan tiimeihin. Määrittävä ajatus on laatu: tiimi on ainoa tapa tehdä tehokkaasti ja oppien markkinoinnin kaltaista monimutkaista kokonaisuutta. Siihen ei yksi ihminen tai hajanainen projektiryhmä pysty – tarvitaan tiivis, itseohjautuva, määrätietoisesti kehittyvä ja yhteenhitsautunut MM-tason joukkue.

“Nykyajan työnteko on tietotiheää. Jos halutaan tehdä markkinointia tavoitteellisesti – pelata isojen tyttöjen ja poikien pöydässä – niin osaamista pitää olla ihan pirun paljon. Vaatii syvällistä näkemystä vähän kaikenlaisesta, jotta saataisiin luotua asiakkaalle vaikkapa äärimmäisen laadukas sähkönen palvelukokemus”, asiakkuusjohtaja kertoo. Hän tekee myös selvän eron tiimin ja vaihtuvien työryhmien välille: “Ei mitään projekti projektilta kasaankutsuttavia nimellisiä työporukoita, vaan päivästä toiseen ammatikseen ryhmässä työtä tekevä asiantuntijanippu. Muuten tällä alalla ei ole mahdollista toimia laadukkaasti.”

Hyvin toimiva tiimi on paitsi tuloksiltaan parempi, myös asiakkaan kannalta tehokkaampi vaihtoehto: “Jos me ei toimittaisi kiinteissä tiimeissä, niin jokaisessa projektissa asiakas maksaisi ylimääräistä siitä, että ihmiset oppii toimimaan keskenään, kokeilee rajojaan ja löytää sen yhteisen rytmin.” Lisäksi päällekkäin toimivat projektiryhmät johtaisivat yksittäisen työntekijän kohdalla multitasking-ongelmaan – mikä taas on kaiken tehottomuuden juuri.

Asiakastulokset syntyvät järjestelmällisestä tekemisestä

Loppuvuodesta 2017 lähtien Fulmorella toimineella Samulilla on edelleen tuore näkökulma firman toimintaan. Hän nimeää Fulmoren kolme ylivoimaista vahvuutta:

  • Mittaaminen: Jatkuva asiakastulosten tarkkailu ja analysointi
  • Kokemus: Yli 1000 asiakkuutta 10 vuoden aikana
  • Kokonaisvaltaisuus: Mainostoimisto, it-talo, konsultointi ja rahoitusosaaminen samassa firmassa

Mittaaminen

“Ne on tasan asiakastyytyväisyys ja eurot mitkä ohjaa meidän toimintaa. Me tehdään kovalla osaamisella asioita – ja se ei ole sattumanvaraista, vaan se luodaan mitattavaksi ja näkyväksi”, Samuli toteaa. “Kuten Mokoma laulaa: ‘En luota onneen tai sattumaan, vaan tahtoon ja valintaan.’” Fulmorella kaikkien markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuus ja merkityksellisyys on selvästi nähtävissä sekä asiakkaalle että työntekijöille itselleen, ja asiakastyytyväisyyttä mitataan joka kuukausi.

Kokemus

Fulmorella on useita pitkään kokemusta kerryttäneitä ammattilaisia. Kymmenen vuoden matkalle on mahtunut yli 1000 asiakkuutta. “Tässä olis helppo lähteä luettelemaan asioita, joita me tehdään hyvin, mutta kyllä se arvon tuotanto asiakkaalle on se, mistä on tarinoita kerrottavaksi”, Samuli summaa. Mitattavista tuloksista nähdään, että tiimeissä saadaan onnistumisia päivittäin, mutta vastaan on tullut myös hankalia tilanteita – ja niistä on selvitty ja otettu opiksi.

Kokonaisvaltaisuus

“Fulmoren huikea kokonaistoimintakyky erottaa sen perinteisestä mainostalosta. Firma pystyy tarjoamaan asiakkaalle sekä liiketoimintaosaamista, teknistä osaamista, markkinointiviestintää, analytiikkaa, automaatiota, grafiikkaa, sisällöntuotantoa että käyttöliittymien ja palvelupolkujen tuntemusta.” Tämän lisäksi talon sisältä löytyy myös markkinoinnin konsultointi ja kasvurahoituspalvelut - Samulin mukaan tiimit pystyvät tarjoamaan suuremmankin markkinointiosaston kaikki funktiot ja toimimaan asiakkaan ulkoistettuna markkinointiyksikkönä.

Tiimin ydintehtävä on kehittyä

Tiimien toimintaa täytyy tukea ja ohjata, mutta aidon autonomisista tiimeistä ja yksilöistä on Samulin mukaan turha haaveilla, mikäli niiden toimintaa mikromanageroidaan. “Tiimin tehtävä on yksinkertaisesti kehittyä. Se, miten ja mihin suuntaan se kunkin porukan kohdalla tapahtuu, on tiimien itsensä käsissä. Ei sillä etteikö pidä johtaa, mutta pitää johtaa keskeltä – ei päältä eikä sivuilta, vaan keskeltä.”

Osaamisen kasvattamiseen voi kiinteässä tiimissä keskittyä pitkäjänteisesti. Tiimien kokonaisosaamisen kehittymistä pystytään suunnittelemaan pitkällä aikavälillä, ja suunta määräytyy tiimin jäsenten ammatillisten kiinnostuksenkohteiden sekä yhteisen harkinnan perusteella. Jokaisella työntekijällä on tiiminsä kehityspäällikön kanssa luotu oppimissopimus. Siinä määritellään, mihin työntekijä haluaa osaamisessaan päästä, miten hän sinne pääsee, ja miten firma pystyy tarjoamaan tälle ammatilliselle kasvulle puitteet ja resurssit.

“Voisihan sitä olla vain huippuyksilöitä, mut ei se riitä”, Samuli lausuu. Fulmorella osaamisen ja suorituskyvyn tähtäin ei ole koskaan ollut muutaman viikon tai kuukauden päässä. “Kun on kyse 1-3 vuodesta, niin lopulta se porukka dominoi, joka oppii eniten.”

Mulkkujen kanssa ei tehdä töitä - ei edes asiakkaana

Fulmoren perusarvot on kirjattu selkeästi yrityksen strategiaan. Strategiassa seisoo muun muassa, että halutaan tehdä töitä hyvien tyyppien kanssa - työkaverina ja asiakkaana.

“Kyllä oman työn merkitys tulee myös siitä, että tehdään hyvien puolella. Me ei tueta eikä haluta käyttää omaa osaamista eettis-moraalisesti arveluttavan liiketoiminnan kasvattamiseen. Fulmoren historiassa on näihin syihin perustuen lopetettukin jokunen asiakkuus.” Työnteon tulee Samulin mukaan olla mukavaa ja merkityksellistä, mikä kumpuaa paitsi työporukasta ja onnistumisista, myös työn sisällöstä.

Fulmore on mukana Great Place to Work -kampanjassa, ja Samuli kertoo odottavansa kampanjan tarjoamaa mahdollisuutta nostaa vaikeatkin asiat pöydälle ja kehittää työyhteisöä. Lisäksi firma on aloittamassa koulutusyhteistyötä, jonka tarkoitus on viedä tiimitoimintaa edelleen eteenpäin. Jotta tiimeittäin järjestetystä organisaatiomallista saataisiin kaikki ilo, ketteryys, luovuus ja tehokkuus irti, täytyy työyhteisön ja yksilöiden hyvinvointiin panostaa tosissaan.

Oman roolinsa suhteessa kehitystiimeihin Samuli näkee valmentavana - päivittäinen johtaminen on kunkin tiimin kehityspäällikön sekä tiimin itsensä harteilla. “Tehdään yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen, mutta jos joku tiimi haluaa rytmittää omaa työtään eri tavalla, niin kaikki on tiimin sisällä järjestettävissä. Ei tuolla tunteja tehdä, vaan tavoitetta. Se on hyvin joustava systeemi.”

Samuli itse iloitsee työporukan innosta ja sitoutumisesta projekteihin sekä omien tiimiensä matkaan. Hän on todistanut iltamyöhään jatkuneita, innostuneita kehityspalavereita, joissa on muovattu juuri oman tiimin porukalle sopivia työskentelytapoja sekä tulevaisuuden kehityssuuntia. Samoin hän on todistanut palavereissa sovittujen muutosten siirtymistä välittömästi käytäntöön – sanoista teoiksi.

“Mulle tuottaa iloa se into ja se liekki. Se semmonen isku. Hyvät suoritukset, omat ja kaverin. Rohkeus, kyky tehdä nopeita muuveja, siitä mä tykkään paljon. Mutta kyllä mun kokemuksen mukaan sen ilon porukassa voi aistia.”