Viisi (5) syytä panostaa sähköiseen liidien tuotantoon

Viisi (5) syytä panostaa sähköiseen liidien tuotantoon

Markkinointi­blogi

Kovimmat onnistumiset myynnin kasvussa selittyvät useimmiten laadukkaalla liidien tuotannolla. Liidien tuotanto on yrityksissä vain harvoin järjestelmällistä ja laadukkaan liidin käsitettä ei ole määritelty selkeästi. Systematiikan ja määrittelyn puutteet johtavat siihen, etteivät markkinoinnin toimenpiteet kohdistu oikein ja myyntitiimi tuhlaa aikaansa renkaanpotkijoihin.

Lataa opas markkinoinnin automaatiosta

Mikä olisikaan bisneksen kasvattamisen kannalta arvokkaampaa, kuin reaaliaikainen tieto potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksesta yrityksen tarjoamia ratkaisuja kohtaan. Laadukkaiden liidien tuotannossa kyse on juuri tästä! On tärkeää muistaa, että prospekti*, eli mahdollinen asiakas, joka sinun mielestäsi voisi ostaa ratkaisusi on täysin eri asia, kuin kuuma liidi*, joka osoittaa kiinnostuksensa käyttäytymisellään.

Kuumien liidien tuottaminen on nykypäivänä ylivoimaisesti tehokkainta järjestää digitaalisessa ympäristössä. Esittelemme seuraavassa viisi syytä panostaa sähköiseen myyntiliidien tuotantoon.

 1. Tavoitettavan yleisön määrä on täysin omaa luokkaansa

Digitaalisissa kanavissa yleisöä on mahdollista tavoittaa hyvin monia kanavia pitkin. Laadukkaan ja pitkäjänteisen työ seurauksena yritys voi saavuttaa ainutlaatuisen kilpailuedun löytymällä keskeisillä hakutermeillä esim. Googlen orgaanisten hakujen kärkipaikoilta. Tällaisen ansaitun, orgaanisen näkyvyyden avulla yritys tavoittaa sisältöjensä pariin jatkuvasti uusia kiinnostuneita asiakkaita.

Toinen keino tavoittaa potentiaalista yleisöä on mainostaa ratkaisujaan valituissa kanavissa, kuten Googlessa, Facebookissa ja LinkedInissä. Mainostamista voidaan tehdä kohdennetusti asiakkaan profiiliin tai kiinnostuksen kohteisiin liittyen. Lisäksi laadukkaalla mainostamisella tavoitetaan helposti asiakkaat, jotka ovat jo kerran käyneet tutustumassa yrityksen palveluihin.

Kun yleisöä tavoitetaan enenevässä määrin, on tärkeää varmistaa, että keinot asiakasinformaation kerryttämiseen ovat kunnossa. Kertyvä ja rikastuva asiakasdata ovat yrityksen yksi tärkeimmistä omaisuuseristä.

 2. Asiakkaan ostoprosessia voidaan tukea täsmälleen hänen tarpeitaan ja kiinnostustaan ruokkivalla viestinnällä

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, että esim. Googlen ja Facebookin remarketing-ominaisuuksilla tavoitetaan jo kerran yrityksen kanavissa vierailleita asiakkaita. Näin asiakkaalle voidaan tarjota sisältöjä, joiden avulla asiakasta ohjataan ostopolullaan eteenpäin.

Kun asiakas on tunnistettu ja yrityksen datapankkiin kertyy tietoa asiakkaan käyttäytymisestä sekä kiinnostuksen kohteista, asiakkaalle suuntautuvaa viestintää kyetään kohdentamaan ja personoimaan entistä tehokkaammin. Huomionarvoista on, että huippumarkkinoijat käyttävät kohdennettua sähköpostimarkkinointia 4,2 kertaa todennäköisemmin, kuin alisuoriutujat. Kumpaan kategoriaan haluat kuulua?

 3. Tuntemattoman asiakkaan yhteystietojen hankkiminen on tehokasta

Liiketoiminta perustuu vaihdantaan. Kuulen usein yrityspäättäjien pohtivan, että kuinka he muka saisivat omat nettisivukävijänsä jättämään yhteystietonsa sivuilla käydessään. Nyt tarkkana! Myös kiinnostuneiden asiakkaiden yhteystietojen kerääminen perustuu vaihdantaan.

Asiakkaalle on tarjottava sisällön avulla niin paljon lisäarvoa, että asiakas haluaa luovuttaa kauppiaan kanavissa vieraillessaan yhteystietonsa saadakseen vastineeksi kauppiaan lupaamia sisältöjä. Yksinkertaista! On tietenkin äärimmäisen tärkeää, että jaetut sisällöt ylittävät asiakkaan odotukset. Tämän jälkeen kaupantekoon lähdetään täysin uusista asetelmista. Ja aloite siirtyy myyjälle!

 4. Yhteydenotto asiakkaan suuntaan voidaan ajoittaa oikein

Jokaisen yrityksen markkinointi- ja myyntisuppilossa on omat ominaispiirteensä. Useimmiten suppilo kuitenkin rakentuu seuraavien periaatteiden varaan:

Rakennetaan tietoisuutta

Tunnistetaan asiakaspotentiaaleja

Luodaan yhteistä kontaktipintaa

Rakennetaan luottamusta

Palvellaan ostoikkunan avautuessa

Sementoidaan asiakassuhdetta

Mahdollistetaan suosittelu

Myyjien aika on kallista. Siksi on erittäin tärkeää, että myyjät pääsevät työskentelemään sellaisten ostajien parissa, jotka yritys haluaa asiakkaakseen, ovat aidosti kiinnostuneita ja joilla ostaminen on juuri nyt ajankohtaista. Liidien valmistelu ennakoivien markkinointitoimenpiteiden avulla tähtää juuri tähän.

 5. Luottamuksen rakentaminen asiakkaan ja myyjän välille on tehokkaampaa

Monikanavainen luottamuksen rakentaminen on aina huomattavasti tehokkaampaa kuin pelkästään myyjän tekemisen varaan jäävä luottamussuhteen synnyttäminen. Asiakkaan päästessä käsiksi yrityksen laadukkaisiin verkkosisältöihin jo ennen myyjän kontaktia myyjä pääsee aloittamaan asiakkaan palvelemisen asiantuntijaroolista käsin. Tällöin myyjän todennäköisyydet kaupanteon edistämiseen ja klousaamiseen ovat täysin eri luokkaa kuin kylmää kantaa kahlattaessa.

Luottamuksen rakentaminen onkin yksi nykyaikaisen sisältömarkkinoinnin merkittävimmistä eroista perinteiseen kaupantekoon verrattuna. Laadukkaat markkinoinnin sisällöt luovat yritykselle täysin uniikkia kilpailuetua, joka on lopulta erittäin hankalasti kopioitavissa.

Paras hetki istuttaa puu oli 50 vuotta sitten

Toiseksi paras hetki on nyt. Jatkuva, kehittyvä liidien tuotanto on täysin ratkaisevaa yrityksen myynnin kehittämisen näkökulmasta. Tämän lisäksi oikein toteutettu liidien tuotanto rakentaa yrityksen brändiä ja imagoa haluttuun suuntaan, tuottaa bisneskriittistä asiakasinformaatiota sekä ohjaa lopulta yrityksen strategiatyötä.

Nykypäivän markkinointikoneiston avulla myynti ja asiakaskokemus viedään täysin uudelle tasolle. Onnistuakseen tämä vaatii yritykseltä rautaista markkinointi- ja asiakaspolkustrategiaa. Murroksen edetessä jäljelle jäävät vain ne yritykset, joiden päättäjät ovat ymmärtäneet tarttua haasteeseen ajoissa.

Älä jää jalkoihin, vaan rakenna yrityksellesi rautainen markkinointikoneisto nykyaikaisten taustajärjestelmien ja laadukkaan sisällöntuoton avulla!

 

Prospekti = MQL > Marketing Qualified Lead

Liidi = SQL > Sales Qualified Lead

 

Haluatko tietää lisää? Soita meille – täältä löydät yhteystietomme.