Tiimi, jossa ei ole paskahousuja - Haastattelussa Erkka Kinnunen

Markkinointi­blogi

Kun Fulmorella siirryttiin nykyiseen kahden kehitystiimin malliin, kyseessä oli nimetyistä asiakkuuksista vastaavan Erkka Kinnusen mukaan paluu juurille. Erkka on osa Challenger-tiimiä. “Yrityksemme alkuvaiheessa koko tuotantoporukka oli saman kokoinen kuin oma tiimimme tällä hetkellä. Pienempi ryhmä mahdollistaa nopeamman oppimisen, ketterämmät suunnanmuutokset ja uusien työtapojen käyttöönoton tehokkaammin.”

Nykyisen organisaatiomallin takana oli ajatus siitä, että yksi ja sama porukka saadaan palvelemaan asiakasta alusta loppuun. “Meidän tiimillä on kokonaisvastuu tietystä asiakasportfoliosta”, Erkka kertoo. “Siihen sisältyy asiakkaan liiketoiminnan kasvu ja kehittyminen millä tahansa mittarilla - olipa kyseinen mittari sitten lisämyynti, rekrytointi tai markkinointimateriaalien tuottaminen.”

Ihanneasiakas: kasvuhakuinen B2B-yritys tai verkkokauppa

“Myyntiorientoitunut, hyvin tekninen tiimi,” Erkka kuvailee Challengeria, ja toteaa tiimiltä löytyvän lisäksi vahvaa toimialatuntemusta. “Useammallakin henkilöllä on tekninen näkökulma markkinointiin ja yksityiskohtainen markkinointityökalujen tuntemus. Kokemuksen myötä on löytynyt myös paljon hyviä käytäntöjä näiden työkalujen hyödyntämiseen.” Tästä syystä esimerkiksi verkkokauppayritykset saavat asiakkaana paljon irti tiimin osaamisesta.

Uusasiakashankintaa tekevät B2B-yritykset ovat tiimin asiakasportfoliossa suuressa roolissa. “Meidän ydinosaamista on liidien tuotanto ja uusien markkinoiden kartoittaminen. Löydetään uusia paikkoja mihin myydä, segmentoidaan asiakkaita, etsitään viestikärkiä asiakasyrityksille.” Suurin osa nykyisistä asiakkaista myös sijoittuu tähän joukkoon.

Tulevaisuuden spesialisteja?

Erikoistuminen on tiimin tavoitteena osaamisen kehittämisessä - ja Erkka haluaa kehittää tiimin taitoja nimenomaan yhtenäisenä kokonaisuutena. “Digimarkkinoinnin kenttä on niin laaja, että halutaan spesialisoitua jatkossa enemmän juuri tietynlaiseen osaamiseen. Tällä hetkellä tiimin sisältä löytyy varsin kattava perustieto vähän kaikesta, ja jokaisella on sitten omat spesialiteetit.”

Challenger pyrkiikin suuntaamaan tekemistään ja asiakasportfoliotaan omien vahvuuksiensa mukaan. “Tämän voisi nähdä tavoitteeksi vuodelle 2018, että vuoden lopussa voitaisiin sanoa yhdellä tai kahdella sanalla, että tällainen tiimi me ollaan, nämä asiat meitä kiinnostaa, ja tätä me osataan parhaiten.”

Uudet ideat ja oppiminen muokkaavat työnkuvaa

“Me on tykätty pienen tiimin suomasta vapaudesta tehdä asiat omalla tavalla ja omien vahvuuksien mukaan. Tiimissä on kehittymishaluisia yksilöitä, ja tällainen työnteon tapa on ollut monelle hyvä leikkikenttä.”

Työnkuvat muodostuvat monipuolisiksi tiimityön ketteryyden ja muuntautumiskyvyn kautta. Eri osa-alueet tulevat jatkossa limittymään yhä enemmän, ja tiimiläiset myös oppivat paljon toisiltaan. “Tarkoituksena on, että kaikki osaavat myös vasemmalla ja oikealla puolella istuvien kavereiden duunin perusasiat.” Jokaisen työnkuva pääsee myös muotoutumaan omien toiveiden mukaan, eikä päivittäinen työ käy monotoniseksi.

Arkeen mahtuu paljon nopeita oppimiskokemuksia, joita päästään heti hyödyntämään käytännössä. Oppiminen onkin keskeinen asia, joka tuo iloa ja motivaatiota.  Erkka arvioi, että tiimeihin järjestäytymisen jälkeen on kyetty tekemään helpommin kokeiluja työtapojen ja -välineiden suhteen. Siten löydetään juuri omalle porukalle ja omille asiakkaille sopivia malleja.

“Esimerkki: Jos tehdään vaikka markkinointikampanjasivua, käytetäänkin työkalua, jossa koko tiimi voi työskennellä sen parissa yhtä aikaa. Sisällöntuottaja voi naputtaa sisältöä, developer voi muokata sivusta oikean näköistä ja luoda sinne oikeat kontaktipisteet. Luodaan kokonaisuutta kerralla, ei vaiheittaisena.”

“On helppoa mennä yhtenä rintamana eteenpäin”

Erkka kertoo pitävänsä tiimissään erityisesti sen rohkeudesta, niin tiiminä kuin yksilöinäkin. “Me eikä jätetä uusia aloitteita vain puheen tasolle, vaan tartutaan ideoihin ja testataan niitä mielellään saman tien. Ei olla mitään paskahousuja.” Lisäksi vastuunkantokyky ja luotettavuus ovat luonnollisesti kaikille mieleisiä ominaisuuksia.

Challengerin yhteishenki on hyvä, pienikokoisessa tiimissä viestintä toimii ja apua löytyy tarpeen tullen aina. “Kaikki on hyviä tyyppejä, eikä henkilökemioissa ole mitään klikkejä. Ehkäpä juuri kaikilta löytyvän teknisen kyvykkyyden vuoksi meidän on helppo ymmärtää toisiamme ja toimia yhtenäisenä ryhmänä.”

Tyytyväisyyttä ylläpitävät myös onnistuneet asiakasprojektit. “Ollaan syksyn aikana tehty hienoja kampanjoita, joista on tullut kovia asiakastuloksia. Sitä kautta tiimiäkin on palkittu.” Oman työn tulokset ja onnistumiset on mahdollista nähdä ihan lukuina, sillä Fulmorella mitataan kaikkien toimenpiteiden vaikuttavuutta asiakkaan liiketoimintaan. Tätä kautta oman työn merkittävyys ei jää epäselväksi. “Sitä, muistetaanko näitä yksittäisiä henkilökohtaisia tuloksia aina nostaa esille ja juhlia arjessa, voitaisiin kyllä varmasti vielä parantaa,” pohtii Erkka. “Meillä on hyviä onnistumisia kyllä koko ajan.”

Joustava, omannäköinen työarki

Tiimin jäsenillä on erilaisia elämäntilanteita - toisilla raja työn ja vapaa-ajan välillä on paljon tiukempi, toisilla toimii paremmin työskentely joustavasti sinä aikana ja siinä paikassa, joka itselle kulloinkin sopii. Molemmille tavoille löytyy Challengerissa tilaa.

Kehityspäällikkö itse myöntää tekevänsä töitä toisinaan perinteisten toimistotyöaikojen ulkopuolella, mutta ei odota esimerkiksi sähköpostiin vastaamista iltaisin muilta. Hän pitää joustavan työtapansa suomasta mahdollisuudesta lähteä toisinaan töistä aiemmin tai ottaa tarvittaessa ylimääräisen vapaapäivän. “Aikataulut pyritään kuitenkin aina laatimaan siten, että työ on mahdollista tehdä työajan puitteissa ja työpaikalla. Toive tietysti on, että tiimin jäsenet ovat aidosti alasta kiinnostuneita, ja ammatillinen kiinnostus on läsnä elämässä varsinaisten työsuoritteiden ulkopuolellekin.”

Kulunut syksy on ollut varsin lupaava alku Challengerille, ja sekä asiakkaat että työntekijät ovat olleet toimintaan ja tuloksiin tyytyväisiä. Tulevaisuuden Erkka näkee muotoutuvan juuri tiimin jäsenten itsensä ammatillisten kiinnostuksenkohteiden mukaan: “Kun löydetään tiimin osaamisalueita yhdistelemällä se yhteinen suunta erikoistumiselle, voidaan myös oppimista ja kehitystavoitteita peilata siihen, mihin halutaan mennä. “