Muutoksia Fulmoren rahoituspalveluissa ja hallituksessa

Markkinointi­blogi

Fulmore on palvellut asiakkaitaan jo yli kymmenen vuoden ajan markkinointi-, konsultointi- ja rahoituspalveluiden kautta. Samaan aikaan yrityksemme ja liiketoimintamme on kehittynyt määrätietoisesti kohti liiketoimintalähtöisen markkinointitoimiston kokonaisuutta. On jälleen aika ottaa seuraavat askeleet.

Fulmore Oy on myynyt kasvurahoitushakuihin keskittyneen liiketoiminnan Grants Funding Oy:lle 1.2.2019 lukien

Rahoituspalvelut ovat olleet merkittävä osa Fulmoren toimintaa. Yli kymmenen vuotta muiden konsultointipalveluiden ohessa ja viimeiset viisi vuotta useamman täyspäiväisen henkilön työpanoksella olemme auttaneet asiakkaitamme kehittämisrahoitusten suunnittelussa ja hakemisessa.

  • Toista sataa Tekes- ja Business Finland -rahoitusta
  • Satoja ELY-projekteja
  • Kymmeniä liikekumppanuustukiprojekteja
  • Lukemattomia lainoituskokonaisuuksia
  • Hyllymetreittäin rahoitussuunnitelmia

”Fulmorea on kehitetty pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti liiketoimintalähtöiseksi markkinointitoimistoksi, joka kykenee tuottamaan asiakkailleen heidän liiketoimintastrategiaansa tukevia tuloksia jatkuvan oppivan tekemisen kautta. Kasvurahoituksen ratkaisuja on ohjattu tukemaan tätä kokonaisuutta. Samaan aikaan asiakkaidemme kasvurahoitustarpeet ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet, ja haluamme palvella heitä sekä yhä suurempaa joukkoa suomalaisia kasvuyrityksiä paremmin. Tästä syystä olemme etsineet ratkaisua, jossa rahoituspalveluiden kehittämiseen kyetään satsaamaan enemmän huomiota ja resursseja. Rahoitusliiketoiminnan myyminen Grantsille antaa erinomaisen vastauksen tähän haasteeseen.”

”Fulmoren näkökulmasta tilanne on tietenkin loistava. Palvelua tuottaa jatkossa sama henkilöstö kuin tähänkin saakka. Tällöin voimme olla varmoja, että osaaminen, asiakasymmärrys, projektitieto tai kulttuuri eivät häviä, mutta toisaalta kasvu- ja kehittymismahdollisuudet moninkertaistuvat. Me Fulmorella pystymme jatkossakin tarjoamaan kasvuhankkeisiin rahoitusapua Grantsin kautta ja toisaalta pystymme keskittymään entistä selkeämmin ydinliiketoimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Näen, että tämä on kaikkien osapuolten ja tietenkin ennen kaikkea asiakkaiden etu”, toteaa Fulmoren vt. toimitusjohtaja Jukka Koski-Lammi.

Taustalla tuttu ostaja

Grants Funding Oy:n toimitusjohtaja Aki Pohjola tuntee ostamansa palvelun ja siirtyvän henkilöstön erinomaisesti. Fulmoren rahoitusliiketoiminnan malli on ollut pitkälti Akin käsialaa.

”On ollut huimaa seurata palvelun kehitystä jo Fulmoren sisällä. Tästä syystä odotan aikamoisella energialla, mitä seuraavaksi saamme aikaan omillamme. Pääsemme työskentelemään jo asiakkaille tutun tiimin kanssa, joten tämä tässä on todellinen lentävä lähtö”, Pohjola toteaa.

Fulmoren hallitus vahvistuu samalla

Viime kuukaudet ovat olleet eteenpäin suuntaavia myös Fulmoren hallitustyöskentelyn ja operatiivisen johdon kehittämisessä. Fulmorella on tämän pohjalta omaksuttu nykyaikainen ja tuloksekas tapa hallituksen osallistamiselle toiminnan eri tasoilla. Työskentelyn edetessä myös erilaiset osaamistarpeet ovat kirkastuneet, jonka myötä Aki Pohjola on nimetty Fulmoren hallitukseen 1.2.2019 lukien.

”Fulmoren hallituksen toimintaa on uudistettu vuoden 2018 aikana. Viime syksystä asti Fulmoren toiminnallinen vaihe ja henkilöstövalinnat ovat mahdollistaneet täysin uudenlaisen yhteistyön hallituksen ja operatiivisen johdon välillä. Olemme jo ehtineet huomata uuden toimintamallin tehokkaaksi ja päässeet etenemään strategiassamme. Lisäksi tämä on itselleni äärimmäisen innostavaa ja palkitsevaa”, kertoo Fulmoren hallituksen puheenjohtaja Teemu Valkonen.

”Aki tuo hallitustyöskentelyyn mukanaan erittäin arvokasta osaamista. Tietenkin olemme Fulmoren näkökulmasta tyytyväisiä ylipäänsä siihen, että Akilla säilyy omasta rahoitusliiketoimintaan keskittyvästä yrityksestä huolimatta vahva ja aktiivinen rooli Fulmoren toiminnassa. Pidämme tätä merkittävänä tekijänä niin sisäisesti kuin sidosryhmiemme kannalta”, Valkonen jatkaa.

--

Asiakkaita tullaan tiedottamaan henkilökohtaisesti käynnissä oleviin rahoitusprojekteihin liittyvistä käytännön toimista perjantaista 1.2.2019 alkaen. Tällä varmistetaan projektien saumaton eteneminen ja viestinnällinen selkeys.