Asiakastulokset hyvässä nousussa - Tykeille ruokaa

Asiakastulokset hyvässä nousussa - Tykeille ruokaa

Markkinointi­blogi

Asiakkuusjohtajan roolissa sitä täytyy toisinaan kiinnittää huomiota asiakasmassan menestykseen :)

Tarkemmin ottaen, menestykseen niillä toiminta-alueilla joilla meidän tehtävämme on olla avuksi. On hyvä tietää, millaisia tuloksia on saatu aikaan ja vetää jopa pientä analyysiä aiheesta.

Tekaisinkin pienen Excel-yhteenvedon merkittävimpien asiakkaidemme tuloksista. Kevyt tutkimukseni valottaa jossakin määrin tekemämme työn arvoa, mutta toisaalta myös herättää aiheellisia kysymyksiä.

Tehtävämme markkinoilla

Konkreettinen tehtävämme on kasvattaa liikennettä asiakasyrityksen medioissa ja tunnistaa tästä liikenteestä markkinointi- ja myyntivalmiita tahoja. Tuotamme siis myynnille tykinruokaa.

Käytännössä siis teemme toimenpiteitä joilla tuntematonta asiakasmassaa ohjaillaan hakukoneista, sosiaalisen median kanavista, mainosmedioista ja sen sellaisista kohti asiakasyrityksen nettisaittia.

Kun kävijä on saatettu verkkosivulle, pyritään silmille ohjaamaan uudestaan ja uudestaan materiaalia, jonka tarkoituksena on lahjoa kävijä paljastamaan tarkoituksenmukaisia tietoja itsestään. Ensin yhteystietonsa ja sitten kerta kerralta syvempää infoa myynnin tueksi.

Prosessi kaikessa yksinkertaisuudessaan:

  1. Kävijät - Kävijöitä medioihin
  2. Tunnistus - Kävijöille materiaalia, jonka vuoksi syntyy halu antaa vaihtokaupassa vaikkapa yhteystiedot
  3. Kypsytys - Relevantimpaa materiaalia, jonka vuoksi syntyy tarve avata tilannetta syvemmin
  4. Poiminta - Ajankohtainen henkilökohtainen keskustelu, jonka tavoitteena on päätyä kaupalliseen transaktioon

Top-asiakkaamme

Analyysini mukaan top-asiakkaidemme verkkosivukävijämäärä on yhteistyömme aikana kasvanut 47 %. Tulos on melkoisen vahva, kun otetaan huomioon asiakkaidemme lähtötilanteet. Ei ole käynnistelty hommia 0-pisteestä.

Toisaalta taas analyysini mukaan parhaat asiakkaamme ovat kyenneet yhteistyömme aikana tunnistamaan 196 % enemmän eritasoisia liidejä. Jälleen voidaan todeta, että työn jälki on ollut kohtuullisen vahvaa näin numeroina.

Kuitenkin on aiheellista kysyä, millaista liiditason heittelyä määrän kasvu on saanut aikaan? Ja onko tästä kasvusta pystytty ulosmittaamaan tarvittavat myyntitulokset?

Tuloksilla on ollut päivän selvä vaikutus myyntiin. Kuitenkin kasvuprosentit koko portfoliossa ovat maltillisempia, kuin edellä mainitut.
(Tarkempiin yksittäisiin lukuihin voi tutustua esimerkiksi referenssi-osiossamme)

Syitä on varmasti monia:

  • Joidenkin liidimassa on pulskistunut lähinnä toistaiseksi kohtuullisen heppoisista liideistä
  • Kokemus ja osaaminen tietopohjaisen liidimyynnin perusteista on vasta kehittymässä
  • Osa myyntiprosesseista on vasta alkutaipaleella johtuen pitkähköstä kypsytysajasta

Mitä seuraavaksi?

Kannaltamme on keskeistä pitää jatkossakin huoli perusmittarien oikeansuuntaisesta kehityksestä. On pidettävä huolta asiakkaiden tavoittavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. On pidettävä huolta tunnistustehokkuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. On siis pystyttävä tarjoamaan myynnille tykinruokaa.

Kuitenkin jatkon kannalta on äärimmäisen tärkeää, että pystymme kehittymään ja tarjoamaan entistäkin kehittyneempää palvelua myös liidimyynnin rintamalla. On meidän tehtävämme auttaa asiakas hoitamaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla syntyvää liidimassaa.

Muutoin, mitä hyötyä on kivasti kehittyvästä liikenteestä ja kasamäärin kertyvistä liideistä?

Lataapas opas markkinoinnin automaatiosta - Tutustu vaikkapa siltä kantilta, että millaista tietoa myyjällä voisi olla käsillään kontaktitilanteessa. Toimi jo!