Systemaattinen markkinointi auttaa Dextiliä kasvamaan

Systemaattinen markkinointi auttaa Dextiliä kasvamaan

Kokemuksia Fulmoresta

Dextili Oy on arvostettu rakennus- ja kiinteistöalan palvelemiseen erikoistunut taloushallinnon asiantuntijatalo. Yli 20 vuoden aikana tapahtunut kasvu yhden hengen tilitoimistosta puolensataa työntekijää työllistäväksi taloushallinnon suunnannäyttäjäyritykseksi on käynyt askel askeleelta, systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Vaikka kasvussa on ollut paljon työtä ja haasteitakin, Dextili on saanut Fulmorelta hyvää tukea kehitysaskeleiden ottamiseen. Menestyksekäs yhteistyö syvenee nyt entisestään, kun Dextilillä on otettu käyttöön Fulmoren TRBO-palvelu.

Se oikea markkinointikumppani löysi Dextilin

Dextilin ja Fulmoren yhteinen tarina alkoi – ikään kuin tulevaa jo enteillen – Fulmoren sivuille liidimagneetiksi viritetyn oppaan kautta.

”Totta puhuen emme siihen aikaan miettineet tarvitsevamme markkinointikumppania. Yhtenä päivänä vain latasimme Fulmoren sivuilta myyntioppaan, minkä jälkeen Fulmoren myyjä otti yhteyttä ja vakuutti meidät siitä, että kyllä meidänkin täytyy tehdä markkinointia. Se, miten koko tuo myyntiprosessi eteni, teki jo itsessään meihin vaikutuksen”, Dextilin perustaja ja toimitusjohtaja Miia Pasanen muistelee.

Sen jälkeen, kun päätös markkinointiin panostamisesta oli tehty, kilpailutti Dextili vielä erikseen muutamia markkinointipalveluja tuottavia yrityksiä, joista Fulmore kuitenkin valikoitui sopivaksi kumppaniksi.

”Fulmore osasi parhaiten tarjota juuri meidän tarpeisiimme kohdistettua ratkaisua. Päätöksen taustalla painoi myös Fulmoren tarjoaman palveluvalikoiman dynaamisuus ja joustava hinnoittelumalli. Tämä sopi meille, sillä emme halunneet maksaa sellaisesta mikä ei aidosti tukenut tavoitteitamme.”

Dextilin markkinointia on rakennettu pala palalta

Dextilin ja Fulmoren yhteistyö aloitettiin alkuvuodesta 2016 laittamalla nettisivut kuntoon ja uudistamalla samalla Dextilin ulkoasua ja ilmettä.

”Tavoitteenamme oli uudistua ja tiesimme, että silloiset nettisivumme eivät viestineet sellaisesta Dextilistä, jollainen me olemme – eli alansa edelläkävijä”, Pasanen kertoo.

Kiitosta ja kehuja Dextilin kumppaneilta keränneiden sivujen yhtenä tavoitteena oli vastata paremmin nykyaikaisen automatiikkaan ja tietoon perustuvan markkinoinnin tarpeisiin. Sivuille lisättiin myöhemmin asiakasryhmäkohtaisia oppaita liidimagneeteiksi tekemään tulosta samalla logiikalla, joka aikoinaan saattoi Dextilin ja Fulmoren yhteen. Lisäksi Dextilin blogia ja sähköpostimarkkinointia varten alettiin tuottaa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti laadukasta asiantuntijasisältöä taloushallinnon eri aiheista.

”Systemaattisuus on ollut koko ajan se juttu. Kaikki markkinointimme tähtää siihen, että saamme lisää myyntiä ja näkyvyyttä. Toimenpiteitä on toteutettu nämä tavoitteet mielessä ja täytyy sanoa, että etenkin siinä vaiheessa, kun yhteistyötämme Fulmoren kanssa oli kestänyt noin vuoden verran, alkoi suorien yhteydenottojen määrä kasvaa aivan selvästi.”

”Tällä työllä on varmistettu vuosittainen 20 %:n liikevaihdon kasvutavoitteemme toteutuminen. Joka vuosi tuo tavoite käy euromääräisesti mitattuna haastavammaksi saavuttaa, mutta aina siihen on päästy. Ilman Fulmoren kanssa tehtyjä markkinointiponnisteluja tuskin olisimme pystyneet samaan tahtiin kasvamaan”, Pasanen toteaa.

Tehdyt markkinointitoimenpiteet ovat omalta osaltaan avittaneet Dextiliä pääsemään myös osaksi syksyllä 2018 perustettua viiden kansallisesti merkittävän tilitoimiston yhteenliittymää, Aalto Group -konsernia. Konsernissa työskentelee noin 200 ihmistä kymmenellä paikkakunnalla ja sen liikevaihto on noin 13,5 miljoonaa euroa.

Fulmoren Dextilille toteuttamia toimenpiteitä:

  • Markkinointisuunnitelma
  • Verkkosivut
  • Yritysilmeen luonti
  • Markkinoinnin automaatioiden rakentaminen
  • Sisällöntuotanto
  • Sähköpostimarkkinointi
  • Digimainonta
  • Markkinoinnin seuranta, raportointi ja kehittäminen

”Hyvinhän se Fulmoren palvelu toimii”

Kun aletaan puhua Fulmoren palvelun hyvistä puolista, Pasasella riittää sanottavaa.

”Asiointi Fulmoren ja fulmorelaisten kanssa on mieluisaa ja heidän palvelunsa on nopeaa, ei mene kovinkaan monta hetkeä, kun sieltä saadaan sähköpostitse vastauksia lähettämiimme kysymyksiin. Tässä kokee itsensä aidosti tärkeäksi, ihan kuten asiakkaan kuuluukin.”

”Digimarkkinointiin ja tekniikkapuoleen liittyvää osaamista ja tietoa Fulmorella on selvästikin paljon. Sitten tietysti on vielä mm. mahdollisuus saada markkinoinnin konsultointia ja apua julkisen rahoituksen hankintaan erilaisia projekteja varten. Kaiken kaikkiaan Fulmoren vahvuus on mielestäni rautaisen ammattitaitoinen porukka. Olen kehunut heitä useaan otteeseen monille yhteistyökumppaneillemme – ja voinkin suositella Fulmorea kaikille yrityksille toimialasta riippumatta!”

Trbon avulla kasvutavoitteita kohti

Syksyllä 2018 Dextilin ja Fulmoren tarinassa alkoi uusi luku, kun Dextilille otettiin käyttöön TRBO-palvelu. TRBOn avulla Dextilin markkinointia saadaan vietyä vielä paljon aiempaa järjestelmällisempään, strategialähtöisempään ja tulosohjautuvampaan suuntaan.

TRBOn osalta Dextilin matka on vasta alussa, mutta Pasanen näkee jo horisontissa häämöttävät mahdollisuudet.

”TRBOon paketoitu automatiikan, analytiikan ja erilaisten työkalujen sekä järjestelmien kokonaisuus kiinnostaa meitä valtavasti. TRBOssa viehättää myös se, että palvelu on skaalattavissa tarpeen mukaan vielä paljon isompaankin markkinointibudjettiin sopivaksi.”

”Jo tässä vaiheessa on helppo huomata, että meille päin tulevissa suunnitelmissa on entistä tarkemmin huomioitu strategia ja varmistettu, että markkinoinnin suunta vastaa juuri sitä suuntaa, mihin organisaatiomme kokonaisuudessaankin on menossa. Odotamme, että markkinointiimme tulee TRBOn myötä tehoa vielä entistäkin enemmän”, Pasanen visioi.

Tiesitkö, että TRBO voisi tuottaa kilpailuetua myös teidän yrityksellenne? Tutustu TRBOon tarkemmin täällä.